תיקון שבועות תשע"ח – בבית הארחה 'משכנות שאננים'
בנושא: 
'אין דורשין' - גילוי והסתר בעולמם של חכמים

23:00 התכנסות 
23:15 שיעור פתיחה – הרב פדיה נגr - "סוד ה' ליראיו" – סודם של חכמים 
00:15 סדר – לימוד בחברותות והכנה לשיעורים 
לחובבי שיעורים: 
דינה נגר – מרעמים וברקים אל קול דממה דקה 
הרב אליסף ביטון – "דבר זה אסור לאמרו בפני עם הארץ" – הסתרת מידע בעולם התקשורתי הפתוח (כיתה 3)


1:15 לימוד נושאים בחבורות
צביה בהט– ניחוש, שאלה וידיעה שאינם כהוגן – עיון באגדה במסכת תענית 
גל אלניר – "כל הלילה היינו תחת כישוף" – כשוף בעולמם של חכמים 
הרב ד"ר ברוך קהת– האם הסתירו חז"ל חלקים מהמקרא מפני הציבור?
ד"ר שי ווזנר – ההלכה הסמויה מן העין (כיתה 4)

2:15 סדר – המשך לימוד בחברותות והכנה לשיעורים 
לחובבי שיעורים: מתתיהו קאהן– סוד והתגלות שער החמישים 
נעמה בן-פזי– "מה לפנים ומה לאחור"

במהלך הסדר יוגש כיבוד קל
3:15 לימוד נושאים בחבורות
יפעת לב-עידן – "תוכו אכל קליפתו זרק"- 'אחר' ורבי מאיר 
ד"ר חנן גפני – הפטרה ודרישה במעשה מרכבה 
בן-ציון עובדיה – "סוד ה' ליראיו" – מה סודי בסוד?

'בְּרָן יַחַד כּוֹכְבֵי בֹּקֶר' (עלות השחר – 3:53)

4:15 שירת הפיוט 'אודה לא-ל לבב חוקר' 
קריאת מגילת רות ברוב עם


4:45 משיכיר בין תכלת ללבן 
4:55 תפילת שחרית
בבית הכנסת האשכנזי בימין משה
5:35 הנץ החמה
7:15 סיום משוער של התפילה – קידוש וכיבוד קל

לימוד פורה וחג שמח – 'והיה לך למשיב נפש' (רות ד, טו)