מידע לגבי אירועים מיוחדים בבית המדרש יתפרסם לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ח.