בית המדרש מאחל לכל תלמידיו ותלמידותיו הצלחה בבחינות וחופשת סמסטר נעימה. העמוד יתעדכן בסמסטר ב'.