ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך הרשמה הכולל מילוי טפסים ופגישת הכרות אישית

ההרשמה לסמסטר א' תש"פ נפתחה: 

טופס הרשמה מקוון