ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך הרשמה הכולל מילוי טפסים ופגישת הכרות אישית

הרשמה לסמסטר ב' תש"פ כאן: 

טופס הרשמה מקוון