ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך הרשמה הכולל מילוי טפסים ופגישת הכרות אישית

הרשמה לסמסטר א' תשפ"א בעיצומה: 

טופס הרשמה מקוון