ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך הרשמה הכולל מילוי טפסים ופגישת הכרות אישית

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב נפתחה-

טופס הרשמה מקוון