ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך הרשמה הכולל מילוי טפסים ופגישת הכרות אישית

ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ט נפתחה: 

טופס הרשמה מקוון