ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך הרשמה הכולל מילוי טפסים ופגישת הכרות אישית

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט בעיצומה: 

טופס הרשמה מקוון