לכל שאלה על מערכת השעות, מוזמנים לפנות אלינו: havruta@mail.huji.ac.il‏