תכנית הלימודים תתעדכן לקראת תחילת שנת הלימודים תשע"ט