תכנית הלימודים לסמסטר ב' תשע"ט תתפרסם בשבועות הקרובים