סמינר עיונים והרחבות במקביל לסוגיות התלמודיות

רשימת ההרצאות בסמינר לסמסטר א', תשע"ח

מסכת סנהדרין, פרקים שלישי-רביעי-חמישי

 

סדרה ראשונה: ברירת הדיינים וקביעת הליכי הדיון בראי המשפט המודרני

ט' במרחשון (29.10.17)  ד"ר שי ווזנר, אוניברסיטת תל-אביב (משפטים):  דין, פשרה ובוררות- משפט אמת או משפט שלום?

ט"ז במרחשון (5.11.17)  ד"ר חנן מנדל, הקריה האקדמית אונו (משפטים): כיצד מתבצעת בוררות במשפט האזרחי בישראל?

כ"ג במרחשון (12.11.17) ד"ר שיפרה מישלוב, אוניברסיטת בר אילן (משפטים): כיצד מתבצע תהליך בוררות בבתי דין רבנייים?

 

סדרה שנייה: הלכות עדות בפרספקטיבה פסיכולוגית

א' בכסלו (19.11.17)       פרופ' יונתן הפרט, האוניברסיטה העברית (פסיכולוגיה): אדם קרוב אצל עצמו?

ח' בכסלו (26.11.17)       ד"ר אבנר הכהן, האוניברסיטה העברית (פסיכולוגיה): אין אדם משים עצמו רשע?

ט"ו בכסלו (3.12.17)       פרופ' יונתן גושן-גוטשטיין (פסיכולוגיה), אוניברסיטת תל אביב: מגבלות הזיכרון כבסיס לעדות

 

סדרה שלישית: הסנהדרין במבט היסטורי-תרבותי משווה

ו' בטבת (24.12.17)         ד"ר יאיר פורסטנברג, האוניברסיטה העברית (תלמוד): מה בין הסנהדרין לערכאות משפטיות בעולם היווני-רומי?

י"ג בטבת (31.12.17)       ד"ר שי סקונדה, ברד קולג', ניו-יורק (דתות): מה בין הסנהדרין לבתי הדין בסביבה הפרסית?

כ' בטבת (7.1.18)            פרופ' חיים שפירא, אוניברסיטת בר אילן (משפטים): השתקפות עולמו של בית המדרש בתיאור דמותה של הסנהדרין.  

 

הרצאות פרטניות משלימות:

כ"ב בכסלו (10.12.17)     [יעודכן בהמשך]

כ"ז בשבט (14.1.18)       פרופ' ימימה בן מנחם, האוניברסיטה העברית (פילוסופיה): עדות שאי אתה יכול להזימה ותיאוריה מדעית שאי אתה יכול להפריכה.

ה' בשבט (21.1.18)         ד"ר יוסף ויצטום, האוניברסיטה העברית (שפה וספרות ערבית): כיצד מאיימין על העדים? מן המשנה לקוראן.