רשימת הרצאות לסמינר תשע"ט, סמסטר א' (מסכת מכות פרקים א-ב)

סדרה ראשונה:  כוונה, מעשה ואחריות פלילית

21.10.18 >  פרופ' אריה אדרעי, אוניברסיטת תל אביב (משפטים): השגגה – הגות והלכה.

 

28.10.18 > ד"ר יעקב חבה, אוניברסיטת בר אילן (משפטים): כיצד נקבעת רמת האישום על עבירת רצח? מבט משפטי משווה.

 

4.11.18 > מר בן ציון עובדיה, ראש בית המדרש ודוקטורנט בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב: מזל מוסרי

 

סדרה שנייה: מערי מקלט לבתי סוהר

11.11.18 > חנן בירנצוויג, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב (בית הספר להיסטוריה): חוקי הרצח והמקלט בחוק המקראי ובעולם היווני הקלאסי.

 

18.11.18 > ד"ר קתרין בן-צבי, שירות בתי הסוהר (ראש ענף מחקר): בתי כלא כמוסד שיקומי.

 

25.11.18 > ד"ר חגית לרנאו, המשנה לסניגור הציבורי, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת חיפה (קרימינולוגיה): מהו הרציונל של בתי הכלא?

 

2.12.18 > הרצאה לקראת חנוכה:  ד"ר נח חכם, האוניברסיטה העברית (היסטוריה של עם ישראל), אדום=רומא?

 

סדרה שלישית: פרשת עדים זוממים בראי הפרשנות הקדומה

16.12.18 > פרופ' דוד הנשקה, אוניברסיטת בר אילן (תלמוד): לגלגוליה של פרשת עדים זוממים בספרות חז"ל.

 

23.12.18 > פרופ' כנה ורמן, אוניברסיטת בן גוריון (היסטוריה של עם ישראל): שיטת הצדוקים בפרשת עדים זוממים.

 

30.12.18  > ד"ר משה פירוז, החכם הקראי הראשי, אוניברסיטת בן גוריון (מחשבים): על הקראים ודרכי פרשנותם למקרא.

 

סדרה רביעית: על אמת ועל שקר ומה שביניהם

6.1.18 > דר פלג, אוניברסיטת תל אביב (פסיכולוגיה): הפוליגרף- מכונת אמת?

 

13.1.18 >  נושא פתוח (בחירת התלמידים)