בית המדרש

בית המדרש מיועד לסטודנטים וסטודנטיות, חילונים ודתיים, תלמידי האוניברסיטה העברית, המעוניינים בלימוד תורה יסודי ומעמיק בד בבד עם לימודיהם האקדמיים. הלימוד בחברותא מושתת על לימוד רציף של מסכת מהתלמוד ומתקיים ב'חברותות'. נוסף על כך, הלומדים משתתפים בשיעורי עיון שבועיים בתלמוד וכן בשיעורים מתחומים נוספים כגון תנ"ך, מחשבת ישראל, פילוסופיה של ההלכה ועוד.

קבוצות המחקר

קבוצות המחקר עוסקות באופן מעמיק בממשקים שונים שבין סוגיות תלמודיות לדיסציפלינות אקדמיות אחרות. התכניות מיועדות לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים.

תכנית מעמיקים

תכנית לעיון והעמקה בתלמוד לסטודנטים/יות ותיקים בבית המדרש ו/או בעלי/ת רקע משמעותי המעוניינים/ות בלימוד מעמיק בהיקף של יום לימודים מלא. התכנית בהובלת רחל אדמנית כלפה, הרב אחיה בן פזי וד"ר דוד סבתו.

הליך הרישום
וקבלת המלגה

ההצטרפות לבית המדרש כרוכה בהליך רישום הכולל מילוי טופס הרשמה וראיון היכרות אישי.  התלמידים הלומדים בבית המדרש זוכים במלגת לימודים על מנת לאפשר להם להקדיש מזמנם ללימוד בבית המדרש מתוך השקעה ומחוייבות, בד בבד עם לימודיהם האקדמיים.