ר"מית במדרשת לינדנבאום.
למדה בביהמ"ד הגבוה לנשים במגדל עז ובמכון התלמודי במתן.