למד בישיבת הכותל ושיח יצחק. מוסמך החוג לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית.
כותב עבודת דוקטור באוניברסיטת תל אביב בנושא תנאי האינדיוידואציה של פעולה.
מלמד גם בבית המדרש 'דרישה' ועוסק בעריכה ובתרגום.