בוגר ישיבות הר עציון ומיר.
למד בחוג ללימודים קלאסיים ובחוג למדעי הדתות באוניברסיטה העברית.