למד בישיבת ההסדר במעלות. מראשי ישיבת 'שיח יצחק' באפרת. בעל תואר שני ושלישי בתלמוד. עבודת הדוקטורט שלו בנושא עריכה ומשמעות בתלמוד הבבלי מאוניברסיטת בר אילן. מג”ד בחטיבת חי”ר מובחרת במילואים.