למד בישיבת ההסדר 'ברכת משה' במעלה אדומים ו'שיח יצחק'.
עבודת הדוקטורט שלו בנושא גישתו הפרשנית של אברהם יהושע השל.
תרגם וערך כתבים של השל.
מלמד גם במדרשת 'בית פרת', מכללת כרם ומכינת 'בית ישראל'.