מרצה בכיר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.
למד בישיבת חברון בירושלים, בוגר החוג לתלמוד באוניברסיטת בר אילן.
עבודת הדוקטורט שלו בנושא חשיבה משפטית בישיבות ליטא: תורת המשפט של הרב שמעון שקופ.