בוגר תואר ראשון ושני בהוראה ממכללת הרצוג, ובעל הסמכה לרבנות.
לומד תורה בישיבת ההסדר בירוחם ומלמד בה.
תושב ירוחם ושמח ליטול חלק בצמיחתו של היישוב המיוחד הזה.