ר"מ בישיבת מחנים ומלמד בכולל של הישיבה.
למד בישיבת ההסדר הר עציון, ובעל הסמכה לרבנות.
עבודת הדוקטורט שלו בנושא 'המוציא מחברו עליו הראיה' בספרות חז"ל'.