מלמד בישיבת ההסדר בית ועד לתורה הר חברון, עותניאל. ר"מ השיעורים הגבוהים.
למד בישיבת אור עציון ועותניאל.