בעלת תואר ראשון ושני במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית. עבודת התזה שלה בנושא דרשות יהודה ויוסף בספרים 'שפת אמת' ו'מי השילוח'. למדה לימודי הוראה במכון כרם ולימדה במסגרות חינוכיות שונות. דוקטורנטית בתכנית ללימודי "פרשנות ותרבות" באוניברסיטת בר אילן.