בעלת תואר ראשון ושני במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית. עבודת התזה שלה בנושא דרשות יהודה ויוסף בספרים 'שפת אמת' ו'מי השילוח'. למדה לימודי הוראה במכון כרם ולימדה במסגרות חינוכיות שונות.