המכון למדעי היהדות
ספרות עברית
האוניברסיטה העברית, ירושלים