החוג להסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
האוניברסיטה העברית, ירושלים