מרצה במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן.
למד בישיבת ההסדר הר עציון ובאוניברסיטה העברית בירושלים.
עבודת הדוקטורט שלו בנושא נוסח כתב היד התימני למסכת סנהדרין.