המכון למדעי החיים
נוירוביולוגיה
האוניברסיטה העברית, ירושלים