בית מדרש חברותא

בית מדרש לסטודנטים וסטודנטיות, חילוניים ודתיים, המעוניינים בלימוד תורה יסודי ומעמיק בד בבד עם לימודיהם האקדמיים.

הלימוד בבית המדרש

בליבת עיסוקנו בבית המדרש עומד לימוד התלמוד. הבחירה בו נעוצה בתפיסה הרואה אותו כנדבך מרכזי בחשיבותו להכרת מושגים העומדים בתשתית היצירה היהודית לדורותיה. סגולה נוספת של מסכתות התלמוד, היא העיסוק בנושאים בעלי אופי מגוון – משפטי, חברתי ודתי – אשר מזמנים עיון בקשת רחבה של נושאים המשמעותיים ללומד בן זמננו. הלימוד בחברותא מושתת על לימוד רציף של מסכת או פרק מהתלמוד. עיקר הלימוד מתקיים ב'חברותות' (לימוד בזוגות) ובצידו הלומדים משתתפים בשיעורי עיון שבועיים, בהתאם לרמת המיומנות הלימודית שלהם וסגנון הלימוד שהם מעוניינים בו. לצד לימוד התלמוד, מתקיימות בחברותא חבורות לימוד הפותחות צוהר לתחומים נוספים בארון הספרים היהודי, כדוגמת תנ"ך, אגדה ומדרש, פילוסופיה והלכה, חסידות וקבלה, הגות יהודית מודרנית, ועוד.

זיקה לאקדמיה

חברותא רואה כמטרה וכאתגר לזמן מפגש בין עולם התורה לעולם האקדמיה. המפגש שמתגלה לעתים רבות כפורה ותוסס, בא לידי ביטוי כבר בלימוד העצמי של הסטודנטים המביאים אל בית המדרש מגוון רחב של עולמות תוכן הנובע בחלקו מלימודיהם בחוגים השונים, בשיעורים המעודדים חשיבה עצמאית וביקורתית (שיעורים המועברים ברובם על ידי מורים בעלי תארים מתקדמים מן האוניברסיטה, וחלקם על ידי מרצים המלמדים בה) וכן בחשיפה רחבה של תוצרי המחקר האקדמי הנוגעים לנושא הנלמד. בבית המדרש מתקיים אחת לשבוע סמינר אקדמי המארח חוקרים מדיסציפלינות שונות, רבים מהם פרופסורים ומרצים בכירים באוניברסיטה העברית, המעשירים את לימוד הסוגיה התלמודית מתחומי מומחיותם.

חברותא כבית בקמפוס

בחברותא בולט המגוון האנושי הרחב של הסטודנטים והשילוב המיוחד שנוצר ביניהם. בבית המדרש לומדים יחדיו גברים ונשים, דתיים וחילונים, בני חו"ל וילידי הארץ, וכן באים ממגוון חוגים ופקולטות – מדעי הטבע, החברה והרוח, מן הפקולטה למשפטים ומ'בצלאל'. המגוון האנושי מהווה כר פורה להיכרות עם הזולת, ויוצר בבית המדרש דיאלוג ייחודי. במהלך השנה מתקיימות בחברותא פעילויות לימודיות וחברתיות שונות סביב חגי ומועדי השנה, תיקון ליל שבועות, שבת משותפת, טיולים ועוד. התלמידים נוטלים חלק מרכזי בעיצובם ובהכנתם של אירועים אלה, מתוך תפיסה שבית המדרש הוא בראש ובראשונה ביתם של תלמידיו. מסגרת זו של פעילויות מהווה רובד נוסף בחיי בית המדרש, הזדמנות למפגש חברתי משמעותי מזווית אחרת.

שיתוף