ד"ר אסתר חזון

המכון למדעי היהדות מרכז אוריון האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' יוסף הקר

המכון למדעי היהדות היסטוריה של עם ישראל האוניברסיטה העברית, ירושלים