בוגר ישיבת הכותל ובעל הסמכה לרבנות.
בוגר החוג לתלמוד והחוג לתולדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית.