הרב שמעון י’ דייטש

בוגר ישיבת הכותל ובעל הסמכה לרבנות.בוגר החוג לתלמוד והחוג לתולדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית.