בוגר ישיבת ההסדר בקרית שמונה מוסמך לרבנות ובעל תואר ראשון בחינוך במכללת ליפשיץ.
סטודנט שנה חמישית לרפואה ומשלים כעת לימודי רבנות עיר.