קבוצות מחקר

קבוצות המחקר בבית המדרש עוסקות בממשקים שונים שבין לימוד התלמוד לדיסציפלינות אקדמיות אחרות. התכנית מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בעלי רקע נרחב בתלמוד.

קבוצת מחקר בפילוסופיה של ההלכה

הקבוצה תעסוק בסוגיות בהלכה מנקודת מבט פילוסופית- אנליטית. כל אחד מהמפגשים יוקדש לעיון פילוסופי בסוגיה הלכתית אחת. התכנית פונה לחוקרים/ות ולסטודנטים/יות בעלי רקע נרחב בהלכה ובפילוסופיה.
כל משתתפי התכנית מחויבים בהשתתפות בכל המפגשים ובנוסף להנחות מפגש אחד מתוכם. חלקו הראשון של כל מפגש יוקדש ללימוד בחברותות של המקורות התורניים שיסופקו מראש על ידי מנחה המפגש. חלקו השני ל כל מפגש יוקדש להרצאה פילוסופית ולדיון על אודות המקורות התורניים.
התכנית נושאת מלגה שגובהה ייקבע על בסיס ותק אקדמי. תינתן עדיפות לחוקרים/ות ולסטודנטים/יות לתארים מתקדמים, תלמידי האוניברסיטה העברית.

קבוצת מחקר בפואטיקה של התלמוד

הקבוצה תעסוק בפואטיקה של הסוגיה התלמודית ממגוון היבטים, כגון: עריכה, קומפוזיציה והיחס בין מבנה ומשמעות, קריאת הסוגיה כסיפור, תוך שימוש בכלים מתחום הנרטולוגיה וכן בחינת הקשרים תרבותיים ורעיוניים רחבים הנוגעים לפואטיקה של הסוגיה.
התכנית פונה לחוקרים/ות ולסטודנטים/יות בעלי רקע נרחב בספרות חז"ל ובתורת הספרות. משתתפי התכנית מחויבים בהשתתפות בכל המפגשים, בהנחיה של מפגש אחד מתוכם ובקריאת הכנה לקראת המפגשים.
התכנית נושאת מלגה שגובהה ייקבע על בסיס ותק אקדמי. תינתן עדיפות לחוקרים/ות ולסטודנטים/יות לתארים מתקדמים, תלמידי האוניברסיטה העברית.

שיתוף