תכניות לימודים

התכנית כוללת סדרי לימוד בחברותות, שיעורי עיון בגמרא וכן חבורות לימוד בשלל מקצועות היהדות, תנ"ך, הלכה, מחשבת ישראל ועוד. בית המדרש מקיים גם פעילויות סביב חגים ומועדים לאורך השנה, סיורים ושבת משותפת. כל תלמיד/ה מגבש/ת תכנית לימודים אישית בהתאם למערכת השעות האקדמית שלו/ה ולרמת המיומנות הלימודית שלו בגמרא.

שיתוף