ועדת היגוי אקדמי

פרופ' אביגדור שנאן

יו"ר

המכון למדעי היהדות
ספרות עברית
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' שאול הוכשטיין

יו"ר העמותה

המכון למדעי החיים
נוירוביולוגיה
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' ורד נעם

החוג לתלמוד
אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יאיר זקוביץ

המכון למדעי היהדות
מקרא
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' ברכיהו ליפשיץ

הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' משה הלברטל

המכון למדעי היהדות
מחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' יוסף הקר

המכון למדעי היהדות
היסטוריה של עם ישראל
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' אלישבע באומגרטן

החוג להסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' משה בר-אשר

המכון למדעי היהדות
לשון עברית
האוניברסיטה העברית, ירושלים

ד"ר אסתר חזון

המכון למדעי היהדות
מרכז אוריון
האוניברסיטה העברית, ירושלים

ד"ר יונתן מוס

החוג למדע הדתות
האוניברסיטה העברית, ירושלים

פרופ' בנימין פולק

החוג למחשבת ישראל
האוניברסיטה העברית, ירושלים

שיתוף