בוגר ישיבת ההסדר בשעלבים וישיבת מיר בירושלים. בעל תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר שני מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי מאוניברסיטת הרווארד. הדוקטורט שלו בנושא פשוטה של משנה ופרשנותה בעת החדשה. 

מרצה באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת בן גוריון וכן במכון שוקן ובמדרשת לינדנבאום.