בוגרת תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב, בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד. עבודת הגמר לתואר שני, בהנחיית פרופ' איתמר גרינולד, עסקה בטקס הסוטה במקרא ובמשנה מנקודת המבט של חקר הריטואל.
כותבת עבודת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בנושא "תמורות במושג ארץ ישראל בתקופת התנאים".
לימודה במסגרות שונות ביניהם: סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת תל אביב, מכללת אחוה, ובשלוחת אוניברסיטת בן גוריון באילת. בשנים האחרונות מנהלת את תכנית "אופקים" – תכנית מלגות למצטיינים בלימודי פילוסופיה יהודית והוראה באוניברסיטת תל אביב.